Sadico Cần Thơ được trao giải thưởng Cúp vàng ISO

Để tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam bảo trợ công tác tổ chức, xét thưởng, chứng nhận và trao Cúp Vàng ISO lần thứ V cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích.